Taktekking i Bergen får du av Arna Tak og Industriservice AS

Taktekking i Bergen får du av Arna Tak AS

Arna Tak AS utfører taktekking i Bergen på de fleste tak med både vanlig takstein, skifer, bånd, belegg, asfalt og sink.

Takstein

Vi leverer betongtakstein og teglstein fra Zanda Monier. Vi har ett bredt sortiment fra eksklusive KDN glasert til kostnadseffektive betongstein. Nyhet er Zanda Arkits som er markedets sterkeste og mest holdbare takstein i betong.  Zanda Arktis holder på snøen opp til 25 graders takvinkel. Du reduserer dermed behovet for snøfangere.

Stålplatetak

Det finnes ulike typer stålplatetak. Til boligformål er det ofte brukt taksteinsprofiler som for eksempel Lindab takpanne eller Powertek. Til større takflater eller industribygg benyttes ofte plater på TRP profiler. Vi monterer plater fra en rekker produsenter, ta kontakt for en gjennomgang.

Asfalttakbelegg og folie.

Asfalttakbelegg og folie benyttes både til falte tak og til skrå tak. Takbelegg benyttes både i varme, kompakte tak og i luftede takkonstruksjoner. Takbelegg er velegnet både til nybygg, rehabilitering og til tekking av terrasser. Våre taktekkere tar oppdrag i store deler av Hordaland og Sogn.

Taksikring og snøfangere

For at feiere og andre håndverkere skal kunne arbeide på ditt tak, må taksikring monteres. Dette for at arbeiderne kan bevege seg trygt på taket, uten fare for fall. Taksikring må være godkjent og montert i henhold til forskrifter, og det er huseier som har ansvar for at taket er sikret. Byggeforskriften setter også krav til å hindre takras. Snøfangere blir derfor benyttet der hvor dette er påkrevd.

Takrenner

Takrenner leveres i ulike metaller og overflater som stål og kobber eller den kan leveres i plast.  Rennen kan også leveres i en rekke varianter og størrelser.  Når taket først skal skiftes er det smart og også benytte anledningen til å få montert nye renner, nedløp og beslag.

Sinktekking

På verneverdige hus bruker vi ofte sinktekking. Sinktekking kan brukes på tekking av altaner, gesimser og andre detaljer. Lodding av skjøter foregår på «tradisjonell» måte, og resultatet blir pent.